Συντήρηση και επισκευή λέβητα αερίου

Συντήρηση και επισκευή λέβητα αερίου

συντήρηση λέβητα αερίου υγραερίουΗ συντήρηση λέβητα αερίου είναι μια διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματός μας και ταυτόχρονα να πετύχουμε εξοικονόμηση έως και 50%  αερίου – υγραερίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο λέβητας δουλεύει σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έτσι αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου.
Εξοικονόμηση χρημάτων όμως προκύπτει και από το γεγονός ότι με τη σωστή συντήρηση εξασφαλίζουμε την αντοχή του λέβητα στην πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο μας απαλλάσσει από έξοδα για έκτακτες βλάβες που ενδέχεται να εμφανίσει ένας κακοσυντηρημένος λέβητας.
Τι θα πρέπει να προσέξετε

Καταρχήν θα πρέπει να φροντίζετε εγκαίρως για την ετήσια συντήρηση του συστήματός σας. Η περίοδος συντήρησης του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα ξεκινά με το τέλος της χειμερινής περιόδου (Απρίλιο-Μάιο). Έτσι, προστατεύετε το λέβητα από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθήσεις απομακρύνονται έγκαιρα ενώ παράλληλα η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού ο εγκαταστάτης-συντηρητής τη περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.