Επισκευή λεβήτων

Επισκευή λεβήτων

Η συντήρηση λέβητα αερίου είναι μια διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματός μας και ταυτόχρονα να πετύχουμε εξοικονόμηση έως και 50%  αερίου – υγραερίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο λέβητας δουλεύει σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έτσι αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου.
Εξοικονόμηση χρημάτων όμως προκύπτει και από το γεγονός ότι με τη σωστή συντήρηση εξασφαλίζουμε την αντοχή …